Welkom bij TTG


De Belangenvereniging Toekomst Tuinderij Groot (TTG)
TTG is er voor de omwonenden van het gebied ingesloten door de Tiendweg, Ambachtsheerelaan, Schoollaan, Tuinderij, Meerkoet en de Reiger. Deze omwonenden kunnen lid worden van de vereniging

De Belangenvereniging TTG richt zich op het positief beïnvloeden van het woon- en leefmilieu van de omwonenden van dit gebied. De gemeente Woerden noemt dit gebied prematuur Hof van Harmelen. De vereniging heeft een bestuur en functioneert via korte democratisch lijnen.

Woerden wil bouwen in Harmelen
Eind 2006 pakte de gemeente Woerden de plannen weer op om Hof van Harmelen te ontwikkelen. Na een grote reeks van studies, plannen en overleggen is de ontwikkeling in februari 2013 stil komen te liggen. Op verzoek van de gemeente Woerden is in de vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie van Utrecht 2013-2028 Hof van Harmelen geschrapt als potentiële woningbouwlocatie. ‘De gemeente Woerden vraagt zich inmiddels af of de beoogde kwaliteitswinst aan de noordzijde van Harmelen (i.c. Hof van Harmelen) daadwerkelijk kan worden bereikt en of de economische uitvoerbaarheid voldoende is gegarandeerd’. De ontsluiting en het extra verkeer worden dan onder meer ook als probleem genoemd.

In april 2015 publiceerde de gemeente Woerden de concept Deelvisie Harmelen van de woonvisie Woerden. In die visie wordt Hof van Harmelen weer als nieuwbouwlocatie genoemd. In samenwerking met de projectontwikkelaars AM (onderdeel van Koninklijke BAM Groep) en Van Oostrum Ontwikkeling pakte de gemeente eerst de ontwikkeling van Haanwijk op. Sinds mei 2016 is door de gemeente samen met Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling en Bunnik Projecten / Bouw ook de ontwikkeling van Hof van Harmelen weer opgepakt.

 

 


 

 

Laatste nieuws

10.01.2019
Inspreken TTG op Politieke Avond 10 januari 2019
Henk Brandenburg, voorzitter TTG, heeft namens de Belangenvereniging TTG ingesproken tijdens de Poli... lees verder

Meer Nieuws >


 

Agenda


Meer Activiteiten >


 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG